Obsahy čísel roku 2000

Číslo 1-2/2000 (41-42) - V. ročník

Číslo 3-4/2000 (43-44) - V. ročník

Číslo 5-6/2000 (45-46) - V. ročník

Číslo 7-8/2000 (47-48) - V. ročník

Číslo 9-10/2000 (49-50) - V. ročník

Číslo 11-12/2000 (51-52) - V. ročník